Kediyi kurtarmak

Save the Cat!: The Last Book on Screenwriting You’ll Ever Need
by Blake Snyder

 

Açılış görüntüsü (s. 1): Hikayenin atmosferini verir ve kahramanın ana problemine işaret eder.

Tema belirlenir (s. 5): Hikayenin temasının ana hatları, kahramanın maruz kaldığı bir soru, ya da durum ile ortaya konulur.

Hikaye kuruluyor (s. 1-10): Ana karakterler, arka plan ve olay örgüsü yavaş yavaş ortaya çıkar.

Katalizör (s. 12): Kahramanın yazgısını değiştiren ana olayla birlikte dramatik ilerleme başlar.

Tartışma (s. 12-25): Kahramanın seçimi konusunda bir soru işareti ile birlikte seçeceği yoldaki engellere işaret edilir.

1. Bölüme geçiş (s. 25-30): Kahraman artık kendi bildik dünyası dışında, tamamen farklı, değişik bir dünya ya da duruma geçmiştir.

Yan hikayeler (s. 30): Kahramanın yolu boyunca yanında olacak yan karakterlerin ve öykülerin ortaya çıkışı- aşk, arkadaş, mentor-.

Eğlence ve oyun (s. 30-55): Hikayenin ana temasının keşfine yardımcı, yaklaşan doruk/zafer noktalarına hazırlayıcı, hafif ve eğlendirici tempoda bölümler.

Orta nokta (s. 55): Birincil hikaye ile yan hikayelerin yollarının kesiştiği nokta. Bir kazanım, zafer ya da kayıp yanılsaması, yeni olay ve bilgiler ışığında beliren yeni sorun ve engeller.

Kötü adamlar (s. 55-75): Orta noktadaki zafer/yenilgi sonrası işler daha da kötüye gider. Kötü adamlar ve sorunlar birleşerek kahramanı zorlamaya devam eder.

Her şey kaybedilir (s. 75): Orta noktaya referansla kahramanın hayatı tam bir karmaşaya dönüşmüştür. Genellikle ölüm ya da ölüme yakın bir kayıp, ya da ölümlülüğün ve kaybın farkındalığı ile bir sarsılma noktası.

Ruhun karanlık gecesi (s. 75-85): Bir tefekkür anı ile kahramanın kat ettiği yolu fark etmesi. “Tüm bunlar niye oluyor?” sorgulaması.

Üçüncü bölüme geçiş (s. 85): “Buldum!” aşaması. Kahramanın, bu bölümden sonra başlayan, zafere doğru giden yolda devamı için gereken gücü tekrar kazanması.

Final/son (s. 85-110): Kahramanın yolu/hikayesi/macerası boyunca öğrendikleri ile problemleri/sorunu çözmesi, kötüleri alt etmesi, dünyayı daha iyi bir yer, kendini daha iyi bir insan haline getiren çözümü.

Son görüntü (s. 110): Açılış sahnesinin ayna yansıması olarak; öğrenilen dersin, ulaşılan çözümün, dünyayı ve kahramanı nasıl daha iyiye doğru değiştirdiğinin altı çizilerek gösterilmesi.

 

[websayfa]

MEC_4460small Written by: